325837
Digitized Inspection Forms
767,280
Completed Inspections (MoUD)
42.47%
Inspection Forms Digitized
District Completed Inspections (Source: MoUD) Digitized Inspections (using Android and Desktop) Digitization % Last Updated
Okhaldhunga 30442 16319 53.61 Aug 14, 2018
Sindhuli 32146 24377 75.83 Aug 14, 2018
Ramechhap 61004 41301 67.70 Aug 15, 2018
Dolakha 91818 30657 33.39 Aug 15, 2018
Sindhupalchok 119094 20923 17.57 Aug 16, 2018
Kavrepalanchok 62777 35263 56.17 Aug 16, 2018
Lalitpur 12293 8767 71.32 Aug 15, 2018
Bhaktapur 10360 8324 80.35 Aug 16, 2018
Kathmandu 19176 12421 64.77 Aug 16, 2018
Nuwakot 83233 41518 49.88 Aug 16, 2018
Rasuwa 17852 9252 51.83 Aug 07, 2018
Dhading 86272 45010 52.17 Aug 16, 2018
Makwanpur 27667 9910 35.82 Aug 16, 2018
Gorkha 85379 9684 11.34 Aug 16, 2018